Nieuws

Tijdens het jaarlijks terugkerend congres van Zeeland Connect staat de logistiek in Zeeland centraal. Bijna 170 deelnemers uit de Zeeuwse logistieke sector en daarbuiten bezochten vandaag themasessies...
Transportdata delen: iedereen is voor…maar wat levert het nou eigenlijk op? Argusi nam op verzoek van NLIP in het project ‘Primavera’ de proef op de som met een leverancier van Tran...
Synchromodaal Transport in de eigen regio toegankelijk maken voor verladers en vervoerders gaat richting een landelijk dekkend actienetwerk Het bericht Lean & Green Off-Road groeit door met NewWay...
Lean & Green Off-Road, het landelijke actieprogramma van de Topsector Logistiek dat wordt uitgevoerd door Connekt, is op weg naar een landelijk dekkend netwerk van verladers en vervoerders die doo...
Uien zijn qua volume het grootste Nederlandse agro exportproduct. Meer dan 80% hiervan wordt via Zeeland geëxporteerd naar meer dan 120 landen wereldwijd. Een aantal bedrijven actief in de u...
Deze uitvraag gaat over het realiseren van Synchromodale ketens door logistieke partijen. Er is al vaker een prijsvraag uitgeschreven en ditmaal gaat het om alle fases in het groeimodel: van mulitmoda...
Op dinsdag 19 juli 2016 bezocht een Thaise delegatie met de Thaise minister van Transport Termpittayapaisith Nederland. Nadat eerst de Rotterdamse haven en ECT waren bezocht, stond voor de middag een ...
Met de synchromodale planning tool kunnen planners transport plannen via drie modaliteiten, truck, trein en barge. Na invoeren van een plaats, container type en deep sea terminal zoekt de tool synchro...
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie liet, onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux, een studie uitvoeren waarbij voor de eerste keer de goederenstromen tussen de Benelux-landen onderl...