Nieuws

Synchromodaal Transport in de eigen regio toegankelijk maken voor verladers en vervoerders gaat richting een landelijk dekkend actienetwerk Het bericht Lean & Green Off-Road groeit door met NewWa...
Lean & Green Off-Road, het landelijke actieprogramma van de Topsector Logistiek dat wordt uitgevoerd door Connekt, is op weg naar een landelijk dekkend netwerk van verladers en vervoerders die doo...
Uien zijn qua volume het grootste Nederlandse agro exportproduct. Meer dan 80% hiervan wordt via Zeeland geëxporteerd naar meer dan 120 landen wereldwijd. Een aantal bedrijven actief in de u...
Deze uitvraag gaat over het realiseren van Synchromodale ketens door logistieke partijen. Er is al vaker een prijsvraag uitgeschreven en ditmaal gaat het om alle fases in het groeimodel: van mulitmoda...
Op dinsdag 19 juli 2016 bezocht een Thaise delegatie met de Thaise minister van Transport Termpittayapaisith Nederland. Nadat eerst de Rotterdamse haven en ECT waren bezocht, stond voor de middag een ...
Met de synchromodale planning tool kunnen planners transport plannen via drie modaliteiten, truck, trein en barge. Na invoeren van een plaats, container type en deep sea terminal zoekt de tool synchro...
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie liet, onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux, een studie uitvoeren waarbij voor de eerste keer de goederenstromen tussen de Benelux-landen onderl...
Tijdens het congres van 22 april 2016 hebben NewWays Brabant en Zeeland Connect een langjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met Lean & Green Synchromodal. Daarmee willen zij de synchrom...
Dat legt deze Engelstalige animatie van TNO goed uit. Tijdens het congres van de Topsector Logistiek werd de animatie voor het eerst getoond. TNO ontwikkelde de animatie omdat er in de praktijk onduid...