European Gateway Services

European Gateway Services (EGS) biedt hoogfrequente spoor- en binnenvaartverbindingen aan tussen Rotterdam en een geïntegreerd en snel groeiend netwerk van inland terminals in Europa. Rederijen, logistiek dienstverleners en verladers kunnen hier allemaal van profiteren. European Gateway Services brengt de deepsea terminals tot aan de voordeur van de klant. EGS biedt ook verbindingen aan tussen andere havens en inland terminals in West-Europa. De geboden transportdiensten zijn intermodaal en in toenemende mate synchromodaal.

European Gateway Services (EGS) is een dochteronderneming van Hutchison Ports ECT Rotterdam, de grootste container terminaloperator van Nederland. In de Rotterdamse haven exploiteert ECT Rotterdam op de Maasvlakte twee terminals: ECT Delta en ECT Euromax. In 2015 werd door ECT Rotterdam meer dan 7 miljoen TEU overgeslagen. Daarnaast exploiteert ECT Rotterdam meerdere inland terminals, in Moerdijk, Venlo, Duisburg (Duitsland) en Willebroek (België). European Gateway Services is de synchromodale vervoersdienst van ECT Rotterdam.

Een transportorder wordt door EGS als synchromodaal beschouwd als door de klant aan EGS een vrije keuze wordt geboden in minimaal één van de volgende drie pijlers: route, tijd of modaliteit. Als deze vrije keuze geboden wordt is dit een a-modale boeking. Deze a-modale keuze kan per klant, maar ook per transportorder verschillen. Er zijn transportcorridors waarop in de praktijk slechts op één van de pijlers een vrije keuze mogelijk is. Een voorbeeld is het transport naar Oostenrijk waarop flexibiliteit in route en te gebruiken modaliteit (alleen weg of trein) beperkt mogelijk is. Hoe hoger het aantal synchromodale transportorders, hoe meer synergievoordeel er kan worden geboekt. Om de synchromodale planning optimaal te kunnen inrichten, bespreekt EGS in principe met elke klant welke mogelijkheden voor synchromodaal transport er zijn. Als er meer transportorders synchromodaal kunnen worden afgehandeld, kan de capaciteit van de voer-/vaartuigen zo efficiënt mogelijk benut worden.

Overzicht van synchromodale diensten

European Gateway Services biedt synchromodale transportdiensten aan voor hoofdzakelijk het vervoer van maritieme containers tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Europese inland terminalnetwerk in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In toenemende mate wordt het synchromodale netwerk echter ook ingezet voor continentale Europese trajecten tussen inland terminals. In totaal vervoerde EGS rond de 800.000 TEU in 2016, dit volume is sinds 2012 elk jaar gegroeid. EGS heeft in 2016 met de Synchromodaal Trip Optimizer (STO) de mogelijkheden voor synchromodale planning verder uitgebreid.

 • Synchromodale corridors

  De transportcorridors met het grootste synchromodale volume voor EGS zijn die tussen Rotterdam en Venlo, en Rotterdam en Duisburg. De terminals kunnen met drie modaliteiten bediend worden: spoor, binnenvaart en weg.

  Buiten deze transportcorridors vindt er synchromodaal vervoer van maritieme containers plaats binnen het inmiddels 21 terminals omvattende netwerk van EGS over Noordwest-Europa.

11.025 ton CO2 bespaard

In Nederland wist European Gateway Services in 2015 een CO2-besparing van 11.025 ton te realiseren.

Kennisvragen

 • 1. Hoe kan het gebruik van synchromodaal transport ook het intermodaal vervoerde volume duurzamer maken?

  Antwoord: Bij intermodaal vervoer staat vooraf de route, vertrektijd en modaliteit vast, terwijl dit bij synchromodaal vervoer bepaald wordt op basis van beschikbare capaciteit, verbindingen en actuele omstandigheden. Hierdoor is de beladingsgraad van de vaar- en voertuigen te optimaliseren met positieve gevolgen voor efficiency, kwaliteit en duurzaamheid.

 • 2. Hoe kan de klant gestimuleerd worden om over te stappen naar synchromodale transportboekingen?

  Antwoord: De klant krijgt via synchromodaal transport een betrouwbaarder product met een betere prijs-kwaliteitsverhouding aangeboden. Er is echter wel een mental shift nodig om over te stappen aangezien het gebruik van synchromodaal vervoer toch betekent dat de klant zijn logistiek dienstverlener meer vrijheden geeft om het vervoer te organiseren.

Lessons learned

Synchromania
 • Ervaar synchromodaal transport

  Hoe overtuig je verladers dat het in de praktijk voordelen heeft om synchromodaal te boeken?

  Dit kan door het te vertellen, maar het beste is dat te realiseren door het te ervaren. EGS heeft daarom met TNO en Danser Container Lines SynchroMania ontwikkeld, een serious game diedoor bedrijven gespeeld kan worden. Binnen SynchroMania ben je een tansportplanner, die een groot aantal transportorders van verschillende klanten moet verwerken. Het spel laat zien dat het geven van vrijheidsgraden synchromodaal plannen en uitvoeren mogelijk maakt met voordelen voor partijen in de hele keten. Het spelen van SynchroMania is een eye-opener geweest voor verschillende klanten en dienstverleners.

 • Een nieuwe manier van plannen

  Een tweede belangrijke lesson learned is dat voor het succes van synchromodaal transport de transportplanner goed ondersteund moet worden in te nemen van beslissingen. Dit gebeurt binnen EGS als introductie via het spelen van SynchroMania en in de praktijk door speciaal ontwikkelde synchromodale planningssoftware. Er is veel aandacht voor het ondersteunen van de transportplanners in het veranderde synchromodale planningsproces, waarbij er meer dynamisch gepland wordt. De dagelijkse werkzaamheden van de transportplanner worden via synchromodaal transport ook meer uitdagend, en het biedt extra carrièreperspectieven.